بازوی هواشناسی پارس مدل Aanderaa

بازوی هواشناسی پارس یکی از نیازهای اصلی یک ایستگاه هواشناسی جهت نصب سنسورها می باشد. در صورتی که تعداد سنسورها در یک ایستگاه هواشناسی زیاد باشد نصب آنها بدون بازوی نصب و نگهداری آنها بسیار سخت خواهد بود زیرا برای هر سنسور باید یک کابل مجزا تا تابلوی اصلی کشیده شود. افزایش تعداد کابل های یک ایستگاه هواشناسی سبب افزایش ضریب قطعی داده می گردد به همین دلیل توصیه می گردد تا حد ممکن از کمترین تعداد کابل جهت انتقال داده های سنسورها استفاده شود. جهت رفع این مشکل می توان از بازوی نصب سنسور استفاده نمود.

بازوی هواشناسی پارس، یک استند یا پایه نصب بوده که بر روی آن محل های جهت نصب سنسورها با توجه به تعداد سنسورها تعبیه گردیده است. در زیر این پایه یک خروجی واحد که عمدتا بصورت کانکتوری بوده برای انتقال ایمن داده های سنسورها در نظر گرفته می شود. شرکت پارس با الگو برداری از شرکت معروف و معتبر Aanderaa اقدام به طراحی و ساخت بازوی مناسب جهت سنسورهای مدل 010 خود نموده است.

بازوی نصب سنسورهای هواشناسی
بازوی هواشناسی پارس مدل 010
بازوی هواشناسی 010
ایستگاه هواشناسی 010

همانطور که مشخص است بر روی این بازو 6 محل سنسور تعبیه گردیده است. بر روی این بازو امکان نصب سنسورهای هواشناسی مدل 010 شرکت پارس میسر می باشد. خروجی این بازو کانکتور مدل FQX بوده و توسط کابل به تابلو ایستگاه و یا دیتالاگر مربوطه متصل می شود.

بازوی هواشناسی پارس مدل Aanderaa