کانکتورهای پارس

شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس با تکیه بر توان فنی و تجهیزات پیشرفته توانسته محصولات متعددی در زمینه های مختلفی از جمله زمینه های دریایی، اقیانوس شناسی، اتوماسیون و ابزار دقیق و رباتیک تولید و فروش نماید.
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
لگوی کانکتورهای پارس
کانکتورهای پارس