سنسورهای فشار هوا

گروه پارس با سابقه طولانی در زمینه طراحی و ساخت انواع سنسورهای فشار هوا، دارای سبد متنوعی از این سنسور می باشد. همچنین در صورت نیاز به نوع خاصی از این سنسور می توانید با مشاوره بخش مهندسی شرکت از امکان تولید آن توسط گروه پارس مطلع گردید.
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
قبل
بعدی
سنسور فشار هوا 020P
سنسور فشار هوا 020P
سنسور فشار هوا 010P
سنسور فشار هوا 010P