سنسورهای دمای هوا

گروه پارس با سابقه طولانی در زمینه طراحی و ساخت انواع سنسورهای دمای هوا، دارای سبد متنوعی از این سنسور می باشد. همچنین در صورت نیاز به نوع خاصی از این سنسور می توانید با مشاوره بخش مهندسی شرکت از امکان تولید آن توسط گروه پارس مطلع گردید.
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
قبل
بعدی
سنسور دمای هوا 020T
سنسور دمای هوا 020T
سنسور دمای هوا 010T
سنسور دمای هوا 010T