سنسورهای باران سنج

گروه پارس با سابقه طولانی در زمینه طراحی و ساخت انواع سنسورهای باران سنج، دارای سبد متنوعی از این سنسور می باشد. همچنین در صورت نیاز به نوع خاصی از این سنسور می توانید با مشاوره بخش مهندسی شرکت از امکان تولید آن توسط گروه پارس مطلع گردید.
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
قبل
بعدی
سنسور باران سنج 020R
سنسور باران سنج 020R
سنسور باران سنج 020R
سنسور باران سنج 010R