سنسورهای سرعت باد

گروه پارس با سابقه طولانی در زمینه طراحی و ساخت انواع سنسورهای سرعت باد، دارای سبد متنوعی از این سنسور می باشد. همچنین در صورت نیاز به نوع خاصی از این سنسور می توانید با مشاوره بخش مهندسی شرکت از امکان تولید آن توسط گروه پارس مطلع گردید.
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
قبل
بعدی
سنسور سرعت باد 030S
سنسور سرعت باد 030S
سنسور سرعت باد 020S
سنسور سرعت باد 020S
سنسور سرعت باد 010S
سنسور سرعت باد 010S