سنسورهای جهت باد

گروه پارس با سابقه طولانی در زمینه طراحی و ساخت انواع سنسورهای جهت باد، دارای سبد متنوعی از این سنسور می باشد. همچنین در صورت نیاز به نوع خاصی از این سنسور می توانید با مشاوره بخش مهندسی شرکت از امکان تولید آن توسط گروه پارس مطلع گردید.
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
شرکت دانش پژوهان آفتاب پارس
قبل
بعدی
سنسور جهت باد 030S
سنسور جهت باد 030S
سنسور جهت باد 020S
سنسور جهت باد 020S
سنسور جهت باد 010S
سنسور جهت باد 010S