وینچ

وینچ به سیستمی اطلاق می شود که به وسیله نیروی محرکه ایجاد شده توسط الکتروموتور یا هیدروموتور یا موتور احتراقی و انتقال آن توسط گیربکس به کشیدن یا بلند کردن اجسام به‌طور افقی یا با زاویه می پردازد. وینچ ها دارای کاربرد بسیار زیادی در صنعت می باشند. از همین رو با توجه به کاربرد، دارای مدل های مختلفی می باشند. گروه پارس با تجربه کارشناسان متخصص خود توانسته پروژه های جذاب و جدید در این زمینه به انجام رساند.
PARS ENG GROUP
PARS ENG GROUP
قبل
بعدی
وینچ دریایی
وینچ دریایی
وینچ زیرآبی
وینچ زیرآبی
وینچ ساده
وینچ ساده